اهداف برگزاری نهمین کنگره 

1- اهداف کلی کنگره:  

·  نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری به عنوان بزرگترین ، معتبرترین و منظم ترین گردهمایی سالانه علمی ، پژوهشی  و اجرایی حوزه عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست خاورمیانه در کشور ایران در نظر دارد با بهره گیری از تجارب و دستاوردهای گذشته و گردهم آوری اساتید و صاحب نظران و مدیران زمینه ساز توسعه پایدار کشور ایران بوده و نقشه جامع راه در زمینه توسعه پایدار شهری را تبیین نماید.

·  نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، در نظر دارد با معرفي توان علمي و كاربردي براي ارتقا سطح كيفي معماری، سازه و توسعه هاي شهري و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. 

·  بررسی چالش های رشته های تخصصی عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست

· ايجاد فرصتي مناسب براي تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهاي نوین پژوهشي بين انديشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمينه عمران ، معماری و توسعه شهری.

·  بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظريات و تئوری های مرتبط با محورهای کنگره

·  زمينه سازي در جهت تشويق و ترغيب كليه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوري هاي نوين در مديريت سيستم شهري

·  برگزاري جلسات همفكري، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربيات عملي مرتبط با توسعه شهري

·  ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با عمران ، سازه، معماری و توسعه پایدار شهری

·  آشنايي و معرفي الگوهاي موفق توسعه شهري در سطح جهان و كشور و بررسي آن ها از ديدگاه‌هاي مختلف

·  ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری، سازه و توسعه پایدار شهری

·  برقراري ارتباط بيشتر بين نهادهاي علمي و اجرايي در جهت تحقق محورهای کنگره

 

2- اهداف جزیی کنگره:

·  ترغيب بخش خصوصي به استفاده از فناوري هاي نوين در امر ساخت و ساز شهري

·  ایجاد بستر مناسب براي انتقال دانش و فناوري هاي جديد به كشور  

·  توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمینه مباحث کنگره

.  بررسی اندیشه ها و فناوری های نو درقالب محورهای کنگره

·  بررسی مدل های موجود و جاری در مدیرت اسکان و توسعه شهری

·  شناخت و تبیین شاخصه های هویت بخش معماری بومی کلانشهر ها

·  بررسی مشکلات ساخت و سازهای شهری بخصوص در بعد معماری  

·  بررسی مشخصات سازه ومعماری و مختصات کلانشهرها با نگرش حوادث غیر مترقبه

·  معرفي فناوريهاي نوين از طريق برپايي نمايشگاه جانبي

·  بررسی موانع و راهكارهاي توسعه پايدار در شهرها

·  بررسی مسئله ی انرژی و آب و ارائه ی راه حل های مناسب در جهت توسعه شهری و معماری پایدار  

·  بررسی نقش مدیریت شهری درتوانمندسازی ، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب در توسعه شهر

·  بررسی و ارائه ی راهکارهای تعامل موثر عمران و معماری بخصوص در بعد توسعه شهری

·  آشنايي دانشجويان با مباحث مرتبط با عمران ، معماری و توسعه شهري

 ·  معرفی فناوريهاي نوين موثر در عمران ، معماری و توسعه شهري

·  بررسي اثرات متقابل بخش‌هاي مختلف سيستم جامع مديريت شهري برساير بخش‌ها

·  آشنايي با مفاهيم جديد در سازه ، طراحي و برنامه ريزي شهري

 

جهت آگاهی از محورها و موضوعات کنگره به منو محورهای کنگره مراجعه نمایید.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره